Руски гастроном "Берьозка"

• Консерви и пакетирани продукти
• Замразени храни
• Захарни изделия
• Колбаси и месни продукти
• Риба и хайвер
• Безалкохолни напитки
• Алкохол
• Млечни продукти

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, Добрич, бул. 25-ти септември, 28

0879825138

berezka.dobrich@abv.bg

http://www.berezka.bg/magazini/magazin-berozka-dobrich-bul-25-se

Руски гастроном "Берьозка"