Природоматематическа гимназия “Иван Вазов”

Изучавани профили:

“Природоматематически” – Информатика, Биология, профил
"Технологичен" - Информационни технологии – с прием от завършен седми клас
Информатика и Информационни технологии – с прием от завършено основно образование

За контакти

гр. Добрич, ПК: , бул.”Трети март” №1

058/ 602 507

pmg@dobrich.net

Природоматематическа гимназия “Иван Вазов”