Хуманитарна гимназия “Св.св.Кирил и Методий”

Изучавани профили:

“Хуманитарен” – с прием от завършено основно образование
“Чуждоезиков” – с прием от завършено основно образование и завършен VII клас

За контакти

гр. Добрич, ПК: , ул.”Велико Търново” №2

058/ 600 602

hgstkm@abv.bg

Хуманитарна гимназия “Св.св.Кирил и Методий”