Меркаба ММ ООД

Мрежовият маркетинг, наричан още мултилевъл маркетинг (МЛМ), е метод за обмен на информация между хората, водещ продукта от производителя до потребителя. При мрежовия маркетинг (ММ) печелите бонуси, когато другите опитат продукта, препоръчан от вас. ММ ви предлага да изградите собствен бизнес и да генерирате доходи при почасова или пълна заетост с гъвкаво работно време.

„МЕРКАБА ММ” ООД Ви предлага да започнете собствения си бизнес с качествените и бързо оборотни почистващи и перилни препарати с марката „МЕРКАБА”

За контакти

гр. София, ПК: ,

0888920053
0898 673 588
0888 247 301
02/929 66 16

merkabamm@abv.bg

http://www.merkabamm-bg.com/

Меркаба ММ ООД