"Велинда Трейдинг" ООД

Основен представител за България на немската марка MIWE, предлага нови и употребявани конвектомати, ротационни фурни, подови пещи, цялостно оборудване за хлебозаводи.
Поддържа голяма наличност на склад,
Предлага заводски инструкции за експлоатация и програмиране, сервиз.

За контакти

гр. Варна, ПК: ,

0888623612

sit79@abv.bg

www.velindatreiding.com

"Велинда Трейдинг" ООД