"ОМЕГА" ООД

Производство на касови ролки и ролки за факс апарати, търговия с хартии и консумативи за принтери на едро и дребно.

За контакти

гр. Русе, ПК: , Русе, Княжеска 31

0878989489

omegaoodruse@abv.bg

www.omega.business.bg/

"ОМЕГА" ООД