Прима-Димов ООД

Доставка на лабораторна стъклария,аналитична и измервателна апаратура и консумативи.Производство на пробовземни сонди за зърно, лабораторни делители и сита за зърнен анализ. Търговия на ръкавици - нитрилни, винилни, и работни. лични предпазни средства - защитни маски, калцуни и други. Почистващи препарати - "Антикалц", течности за чистачки, антифризи, дестилирана вода и други.

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, ул."Славянска" №12 приземен етаж (зад Муцарела и кафе ХИТ)

0887529581

prima_dimov@abv.bg

Прима-Димов ООД