Агро Ойл Къмпани ООД

Агро Ойл Къмпани ООД е търговско дружество в областта на разработката, производството и продажбите на на течни и твърди торове в пълната им гама – азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани.

Основната си дейност Агро Ойл Къмпани развива на територията на Република България.Нашата основна амбиция е да работим в бъдеще с водещите фирми вносителки на препарати и торове и , като предлагаме най-високо качество при най-изгодни условия.Гъвкавата ни ценова политика отговаря на реалностите на пазара и на нуждите на земеделските производители. Основен приоритет на фирмата е директният контакт с производителя чрез консултации и посещения на място, чрез точна и навременна диагностика на болестите и неприятелите по растенията.

Агро Ойл Къмпани ООД е гаранция за качество, ефективност.

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, Добрич бул. ,,3-ти март”№51

058 600 466
0898593988

agrooilofis@abv.bg

http://agrooilcompany.com

Агро Ойл Къмпани ООД