Свети Никола ООД

Ние сме водеща фирма в областта на промишлено и жилищно строителство. Разполагаме с богата ресурсна база и потенциал, които се основават както на квалифицирания екип от специалисти, така и на качеството на изпълнение и контрол върху възложените ни проекти. Фирмата използва едни от най-новите технологии​​ в областта на строителството. Ние разполагаме с модерна производствена база, която способства за извършването на целия цикъл в строителния процес. За това допълнително подпомага и механизацията, която е богата както на различни превозни средства, така и на различни строителни съоръжения. Нашата фирма е с постоянно развиваща се управленска и организационна структура. Нашата цел е максимално да задоволим изискванията на клиентите, ето защо ние непрекъснато подобряваме и увеличаваме качеството, броя и вида на ресурсите в своята производствена база. Фирма Свети Никола ООД разполага със собствен арматурен двор, сервизни помещения за механизацията, цех за алуминиева и ПВЦ дограма и два броя напълно автоматизирани бетонови стопанства със собствена лаборатория за контрол качеството на бетоновите разтвори според всички Европейски норми и стандарти.

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, СПЗ, гр.Добрич, ул.Ген.Майор Стефан Попов №6

+359885905003

plam_n@mail.bg

Свети Никола ООД