СК ЕКСПЕРТ

СЧЕТОВОДНО ДРУЖЕСТВО "ЕКСПЕРТ" Пълно счетоводно и данъчно обслужване - счетоводство, данъци, работни заплати и осигуровки, годишни данъчни декларации. Данъчна защита и консултации. За контакти: тел. 058/603 890, мобилен: 0886 40 22 83, офис: Гр. Добрич, ул. "Независимост" 14 Дом на техниката, офис 409.

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, Независимост 14,офис 409

0886402283

expert_eood@abv.bg

СК ЕКСПЕРТ