ОЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА „ ЗОРА”

"
Медицински център Зора, медицински център Светлина и специализирана очна болница Зора са с предмет на дейност лечение на очни заболявания. Лечебните заведения са снабдени с диагностично-лечебно звено, хирургично звено за операционни интервенции като рефрактивна хирургия, хирургия на предния сегмент, хирургия на витреоретината и в частност на макулата – хирургична намеса, която се практикува само от няколко центъра в България. Извършваме и лазерно лечение на очни болести. Прочетете повече данни в сайта ни."

За контакти

гр. София, ПК: 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 191, в сградата на 7-о ДКЦ/2 ет./

029312281
0899656500
0879998414

svetlina_zora@abv.bg

http://www.bolnica-zora.com

ОЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА „ ЗОРА”