Община Добрич кани на публично обсъждане на актуализацията на бюджета за 2020 г.

Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. Предвид епидемичната обстановка обсъждането няма да се ...

Ресторантьорският бранш подкрепя въведените нови противоепидимични мерки

Представители на ресторантьорския бизнес обсъдиха днес на своя браншова среща новите, по-строги противоепидемични мерки, въведени в област Добрич със заповед на директора на РЗИ в Добрич и секретар на Областния координационен ...

Запознай се и програмирай

Частно средно училище „Леонардо да Винчи” съвместно със Сдружения „Черноморски център за развитие” и Сдружение „Граждани в повече” реализират 7 онлайн проекта в рамките на инициативата „Запознай се и програмирай”, част от ...

630 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец август

През август 2020 г. на работа в област Добрич са постъпили 630 безработни лица. Близо 80% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар.

Община Добрич кани на публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2020 г. и актуализация на Програмата за ...

Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. и актуализация на Програмата за капиталови разходи на ...

Минималното обезщетение за безработица се увеличава с над 30%

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г., което прави ръст от 33%.

До края на юли се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2020 г.

На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за ...

Плащаме 80 на сто от глобата, ако го направим в срока на обжалване

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или имуществени санкции, ще могат да платят само 80 на сто от сумата, посочена в наказателното постановление, ако го направят в срока на обжалване.

Европейско партньорство в устойчивото управление на културното наследство и природните богатства

Търговско промишлена палата – Добрич, като партньор по европейския проект „CHERISH“ популяризира първото издание на информационния бюлетин за разработване на мултидисциплинарна образователна програма за валоризиране и ...

Отворена е процедурата за кандидатстване за подкрепа за средните предприятия за преодоляване на ...

Икономически засегнатите от пандемията COVID-19 средните предприятия ще бъдат подкрепени безвъзмездно по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, ...