Трудова борса очаква работници и работодатели в Каварна

В изпълнение на проект 16.4.2.017 “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма” община Каварна кани за участие младежи, търсещи работа и работодатели от туристическия сектор за провеждането на трудовата борса.

За 10 дни запечатаха дискотека в центъра на Добрич

Инспекторите от „Фискален контрол“ към ТД на НАП Варна проверяват търговски обекти в Добрич и областта.

Областна комисия по заетост прие план-прием за учебната 2019/2020 година

Област Добрич ще защитава общо 60 паралелки в училищата в областта след завършен 7 клас. Директорът на Дирекция „Регионална служба по заетост“ - Варна, апелира към работодателските организации да са по-активни в анкетното ...

Герман Германов: Липсва каквато и да е връзка между образованието и бизнеса

На провело се днес заседание на Областната комисия по заетост бе обсъден план-приема за новата учебна година. Една от темите на днешната среща бе орязването на паралелки в едни училища за сметка на други. Друга интересна тема, ...

Област Добрич е на 22 място по средна работна заплата в страната

Област Добрич е на 22-ро място по показателя средна работна заплата в сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2018 год., съобщават от Териториално статистическо бюро-Североизток.

Касовите бележки за гориво ще съдържат подробна информация от 1 април

Всички касови бележки, които получаваме за заредено гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни от 1 април, тази година.

Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски

От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като ...

Поредна успешна година бележи офисът на НАП в Добрич

Събираемостта на текущите задължения средно за страната е 97,5 %, офис Добрич е на пето място с 96,7 %.

Областният информационен център в Добрич продължава своята дейност

Одобрено за финансиране е проектното предложение на Община Добрич „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“.

Възможности за финансиране с европейски средства през 2019 година

Възможностите за финансиране с европейски средства през 2019 година представи Областен информационен център – Добрич.