Председателят на Българската търговско-промишлена палата ще участва в среща-дискусия в Добрич

Среща-дискусия организират в Добрич Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата в нашия град.

Зрелостниците от две добрички гимназии са вече „В час с данъците“

Данъчните посетиха зрелостниците от Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов" и ПМГ „Иван Вазов“ в Добрич, за да разговарят с тях и да повишат информираността на младите хора за данъците и осигуровките.

Информационна среща за стартиране на бизнес в град Добрич

Първа информационна среща по Проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока” ще се проведе в град Добрич.

Новите касови апарати ще са на пазара до 40 дни

В първата десетдневка на декември на пазара ще се предлагат фискални устройства и системи, отговарящи на новите нормативни изисквания, стана ясно на среща в НАП с Българския институт по метрология (БИМ), мобилните оператори в ...

З.7 млн. евро са предвидени за проекти, свързани със социални грижи за възрастни хора и малки деца в селските ...

НЗ. Процедура „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ от подмярка 6.4.1.

До 31 октомври се подава декларацията за дължими данъци за третото тримесечие на 2018 г.

От НАП Добрич напомнят на своите клиенти, че всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими ...

Приключи проектът „Румъно-Българска Органична Предприемаческа Мрежа”

На 16 октомври 2018 г. в конферентната зала на Хотел „Ибис”, в гр. Констанца, Румъния се проведе пресконференция по повод приключване на проект „Румъно-Българска Органична Предприемаческа Мрежа”, по програма Interreg V-A Румъния ...

Всеки клиент ще може да провери дали покупката му е отчетена в НАП

Всеки клиент ще може да провери до пет минути дали покупката му е отчетена в НАП, след като влязат в сила новите изисквания, записани в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на ...

МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. свомр

Допустими кандидати за подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са Община Добричка, юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани ...

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица, съобщават от НАП в Добрич.