До Нова година биофермерите доказват произведената продукция

Документите трябва да удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция

МЗГХ обяви конкурс за лого и мото на програма за предотвратяване на загубата на храни

Министерството на земеделието обявява конкурс за избор на лого и мото на Националната програма за предотвратяване на загубата на храни.

Малките стопани вече могат да кандидатстват за стартова помощ

Подмярка 6.3 ще е отворена до 2 март 2022 година

От днес овощари и градинари доказват продукция по обвързаната подкрепа

От 1 декември земеделските производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство за Кампания 2021, трябва да подадат документи за реализация на ...

Изтича срокът за подаване на заявления за Covid компенсации за земеделци

Днес изтича срокът, в който земеделците могат да подадат заявление, за да получат компенсация заради загубите от Covid пандемията, припомнят от Министерството на земеделието.

Още ден за кандидатстване за подпомагане заради ковидкризата

Утре изтича срокът, в който земеделските стопани все още могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на ...

Приемът по пчеларската програма за 2022 г. ще стартира в първите дни на новата година

На 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020 – 2022 г. За 2022 г. финансовият ресурс е 8 073 092.57 лева.

До 25 ноември се отваря приемът по мярката за млади фермери

До 25 ноември 2021 г. ще се открие приемът за проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Организациите на производители на плодове и зеленчуци ще подават заявления и чрез портала за достъп до ...

Промени по Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми ...

До 17 ноември продължава обсъждането на насоките по подмярката за младите земеделски производители

За обществено обсъждане са публикувани насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за представяне на ...