ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по схемите и мерките за директни плащания, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ е разработена нова ...

През 2021 г. в област Добрич средната цена за аренда на един декар ниви достига 108 лв.

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига2 068 лв. за един декар, което е с 3.3% повече в сравнение с 2020 година.

Земеделци от Добруджа сигнализират за трудности в бранша заради безмитния внос

Производители предупреждават за загуби

Обсъждат новото изменение на ПРСР на 11 юли

В дневния ред на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 е и Стратегическият план

През 2021 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 55 лв.

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, което е с 14.4% повече в сравнение с 2020 година. аренда - минимум четири години.

Започва прием по схемата за инвестиции в мандри

От днес до 20 юли животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“.

Продължава изплащането на субсидиите по мярка 14 за хуманно отношение към животните

Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още над 2,3 млн. лв. (2 332 446,33 лева) на 212 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Министърът на земеделието на посещение в община Добричка на 18 юни

Земеделският министър Иван Иванов ще посети община Добричка по покана на кмета Соня Георгиева

2,5 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2021

Брояч в реално време отчита изплатените средства по директните плащания на сайта на ДФЗ

От днес пчеларите подават заявления за плащане

Всички бенефициери, сключили договор с Държавен фонд „Земеделие“ по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) от прием 2022 г., могат да подават заявления за плащане от 13 юни 2022 г.