Ограничава се употребата на продукти за растителна защита, с цел опазване на пчелните семейства

Ограничава се употребата на Продукти за растителна защита (ПРЗ), с цел опазване на пчелните семейства.

Стартира целеви прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

От днес земеделските стопани кандидатстват по три схеми за държавна помощ

От 9 март ДФ „Земеделие“ отваря приема по 3 схеми за държавна помощ - "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани".

Подадени са 193 проекта по схемата инвестиции в растениевъдството

Подадени са 193 проекта за близо 15 млн. лв. (14 923 319 лева) по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

Медът- неостаряващото лекарство

Макар да знаем, че медът е вкусен естествен подсладител, той е и едно от най-старите известни лекарствени вещества.

С 12,9 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка за млади земеделски стопани

С допълнителни 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Започна приемът по новата пчеларска програма

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря от днес, 24 февруари, приема по новата Национална програма по пчеларство, която ще се прилага в тригодишния период до 2022 г. За тази година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

Още седмица се кандидатства за закупуването на техника в растениевъдството

На 28 февруари 2020 г изтича срокът, в който земеделските производители могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на ...

От 5 март започва прием по мерки А, Б и Е от Пчеларската програма

От 5 до 18 март 2020 г. пчеларите могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022г.

ОИЦ–Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община Добричка

На 18 февруари (вторник) Областен информационен център – Добрич, организира информационна среща, на която ще се представят актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони за 2020 г.