Добрички производители участваха в международния био фестивал „Дарове на природата”

След големия успех в края на месец август 2018 г. на първото издание на Международния био фестивал „Дарове на природата”, организиран от Сдружение „Черноморски център за развитие” , Добрич и Сдружение „Маре Нострум”, Румъния, в ...

Засушаването в Добричкия регион затруднява обработката на чернозема за есенната сеитба

Засушаването в Добричкия регион затруднява обработката на чернозема за есенната сеитба, съобщиха земеделски производители.

Приключи предварителното класиране по мярка 9 от ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001.

От 5 до 31 октомври 2018 г. животновъдите доказват реализираното мляко

От 5 до 31 октомври 2018 г. животновъдите, които са кандидатствали по схемите на директните плащания за Кампания 2018 г., трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели.

Експерти от Министерството на земеделието и храните поредставиха Общата селскостопанска политика на ЕС в ...

Експерти от Министерството на земеделието и храните поредставиха програма за „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.” в Добрич.

Започна сеитбата на пшеница и ечемик в Добричка област

В Добричка област вече започна сеитбата на пшеница и ечемик, съобщиха за Добрич онлайн от областна дирекция „Земеделие“.

На площ от 141 дка ловно стопанство „Тервел” подпомогна растежа на млади горски култури

Лесовъдите от ДЛС „Тервел” подпомогнаха растежа на две- и тригодишни горски култури в землищата на селата Коларци и Ангеларий.

Над половината лозя с винени сортове грозде в областта са в община Каварна

Започна брането на винените сортове грозде в Добричка област, съобщиха за Добрич онлайн от областна дирекция „Земеделие“.

Пред приключване е жътвата на слънчогледа, добивите са по-високи от миналата година

Прибрана е реколтата от 671 479 декара със слънчоглед в Добричка област или жътвата е прибрана на 92.7 процента, съобщиха за Добрич онлайн от областна дирекция „Земеделие“.

Забраняват груповия лов на дива свиня в 10-километрова зона по границата с Румъния

На 29 септември ще бъде открит официално ловният сезон за диво прасе за тази година.