До 13 май животновъдите кандидатстват по мярка 14

До 13 май 2022 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления за компенсиране на пропаднали площи

От 3 май 2022 г. започва прием на заявления по „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г.

Увеличете с мулч добивите от домати

Отдавна е известно, че пластмасовият мулч предлага ползи за производителите на зеленчуци, включително по-ранно плододаване, по-високи добиви и контрол на плевелите.

Птицевъдите искат „зелена светлина“ за ваксиниране на кокошките срещу птичи грип

През тримесечието в сравнение с предишното са констатирани 3 пъти повече огнища в Европа

Стартира приемът на заявления за кредити по Пчеларската програма за 2022 г.

Заявления за кредити ще се приемат до 30 юни

Утре приключва приемът по важна лозарска мярка

Утре, 21 април 2022 г, изтича срокът, в който се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Продължават плащанията за агроекология, стопаните получават още 9.6 млн. лева

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още 9,6 млн. лв. (9 622 743 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане за Кампания 2021 получават 1 350 земеделски стопани с поети ангажименти в ...

Пчеларите и БАБХ ще решават как да се спре вносът на опасни препарати

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) кани пчеларските сдружения на събеседване по проблемите на пчеларския сектор, съобщават от ведомството.

От 18 април кланиците кандидатстват по de minimis за реализация на българско агнешко месо

От 18 април до 20 май 2022 г. се отваря прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2022 г.

БАБХ търси нитрати и пестициди в оранжериите

Инспекторите вече са минали през 280 оранжерии в страната