МЗХГ предлага законодателни изменения, които ще стимулират производителите да използват собствени ...

Министерство на земеделието, храните и горите предлага законодателни изменения, които ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване.

Eкипът на МИГ - Добричка взе участие в Международна конференция по прилагане на подхода ЛИДЕР “Водено от ...

Eкипът на МИГ - Добричка взе участие в проведена в периода 05-07 октомври в КК „Албена” Международна конференция по прилагане на подхода ЛИДЕР “Водено от общностите местно развитие”.

Над 2500 проекта по подхода ВОМР, насочени към малките общности, ще бъдат финансирани през следващия програмен ...

„През новия програмен период ще има около 2500 проекта, финансирани за малките общности в малките населени места. Това са проекти свързани със семеен бизнес и целят задържане на хората на териториите, в които живеят”.

От 26 октомври се отваря приема по пчеларската програма за 2021 г.

На 26 октомври ДФ „Земеделие” отваря приемът за 2021 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020-2022 г. За 2021 г. финансовият ресурс е 6 400 202 лева.

До 11 октомври ще се приемат предложения за зелената архитектура

До 11 октомври браншовите организации могат да изпращат предложения за бъдещата зелена архитектура на Общата селскостопанска политика 2021-2027 г.

Още ден се подават декларациите за произведеното зърно

Още ден могат да се подават декларации за произведеното зърно от обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале, рапица, овес.

Отворена е обществена консултация за правилата на ЕС за органичното земеделие

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да участват в обществена консултация за правилата на ЕС за органичното земеделие. Всеки може да даде своите мнения, предложения и коментари до 27 ноември (полунощ ...

На 30 септември приключва приемът по подмярка 4.1

30 септември е крайният срок за прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“на ПРСР 2014-2020.

До 30 септември приемат заявления за подпомагане в борбата с доматения молец

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2020 г.

Общо 33 860 заявления бяха подадени по подмерки COVID 1 и COVID 2

Общо 33 860 заявления за подпомагане са подадени по извънредните мерки COVID 1 и COVID 2, съобщават от Държавния фонд "Земеделие".