Производители на етерични масла искат промяна на Наредба на екоминистерството

Стартира подписка за изменение на наредба №2 на министъра на околната среда и водите, в която е посочено, че остатъците от етерично-маслените култури след преработка се считат за отпадък и трябва да бъдат депонирани в депата, ...

Резитбата на дърветата: методи и ползи

Правилното формиране на короната на дърветата предполага своевременна резитба, затова, след като се появи желание у вас да облагородите участъка и да осигурите нужното ниво на реколта, трябва бързо да се заемете с този въпрос.

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните, преведени са над 2,2 млн. лева

ДФ „Земеделие“ започна изплащане на средства на одобрените за подпомагане кандидати по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Вече са преведени над 2,2 млн. лева на 210 земеделски стопани.

Кандидатстването по основните схеми от директните плащания тръгва електронно от Кампания 2020

За Кампания 2020 кандидатстването по основните схеми и мерки от директните плащания ще става електронно.

Овощарите получиха над 1,45 млн. лева компенсации за зимните пръскания

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 1,45 млн. лв. (1 456 276 лв.) по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните ...

Започва европейска подписка за щадящо пчелите селско стопанство

От днес започва кампанията за събиране на подписи за щадящо пчелите селско стопанство и здравословна околна среда.

Аронията заменя поливитамините

Аронията е истински склад на полезните вещества

Отварят мярката за напояване в началото на януари 2020 г.

„Мярката за напояване, мярка 4.3, по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) се очаква да стартира с малко забавяне от 2 до 3 седмици и да бъде отворена в началото на януари“, обяви министърът на земеделието, храните и горите ...

През следващата година ще бъдат отворени приеми по 11 мерки от ПРСР на стойност 52,5 млн. евро

През следващата година ще бъдат отворени приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) на стойност 52,5 млн. евро.

Вредителите по пшеницата засега са под икономическия праг

Кафявата ръжда в житните полета на Добруджа е засегнала до 5% от посевите, колкото е и икономическият праг на вредност на тази зараза, съобщиха от Растителна защита на среща, организирана от областната служба по земеделие.