Каварненци се преклониха пред загиналите за свободата на града

С общоградско поклонение жителите на Каварна отбелязаха 141 години от освобождението на града от османско владичество.

Ансамбъл „Бизоне” ще представи Каварна и Добруджа на „Голямото хоро” в Брюксел

Общинският съвет на Община Каварна даде съгласието си за отпускане на средства в размер на 15 хил. лв. на Ансамбъл „Бизоне” за участие в инициативата „Голямото хоро” в Брюксел.

Приеха Програмата за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в oбщина ...

Добрички Общински съвет прие Общинската програма за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за 2019 година на провела се днес сесия.

Община Добричка ще предвиди средства за издръжка на 6 новоразкрити младежки клуба

На провело се днес заседание на Общинския съвет на Община Добричка съветниците дадоха съгласието си да се предвидят средства за издръжка на новоразкрити младежки клубове в 6 села на територията на общината.

ОбС - Добричка одобри партньорството с Община Ген. Тошево по проект за подобряване качеството на живот на ...

Общинските съветници на Община Добричка одобриха постигнатото споразумение за партньорство между общината и Генерал Тошево по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Добричка и Генерал ...

Община Добричка продължава предоставянето на топъл обяд на нуждаещи се

Продължава подпомагането на нуждаещите се лица в община Добричка с предоставяне на топъл обяд

Пламен Станчев е новият председател на Добрички Общински съвет

След проведено тайно гласуване с 12 гласа Пламен Станчев спечели вота на общинските съветници на община Добричка.

Обновяват 14 км пътища в община Балчик

Продължава работата по рехабилитацията на близо 14 километра пътища в община Балчик

15 576 317 лева е бюджетът на Община Ген. Тошево за 2019 година

С гласовете на 9 от съветниците Общинският съвет в Генерал Тошево прие днес бюджета на Общината за 2019 година. 1 местен депутат гласува „против” и 4 – „въздържал се”.

Бюджета на Тервел за 2019 година гласуват на заседание на Общинския съвет утре

Първото за годината редовно заседание на Общинския съвет на Тервел ще се проведе утре от 13.30 часа в залата на общинска администрация.