Сдружение „Кубера” продължава да подпомага жертвите на дискриминация чрез Онлайн център

Сдружение „Кубера” продължава да подпомага жертвите на дискриминация чрез Онлайн център
Разработеният от Сдружение „Кубера” проект „Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация” за втора поредна година получи одобрение за финансиране по фонд „Толерантност” на Фондация „Работилница за граждански инициативи” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Проектът се изпълнява от 1-ви май до 30-ти ноември 2012 г. В инициативата ще бъдат включени граждани и организации, които чрез предоставяне на доброволчески труд ще допринесат за постигане на заложените в проекта цели.

 

Функционирането на Онлайн центъра започна с изграждането на интернет страница 

/http://www.antidiscriminationhelpcenter.eu/ в рамките на проект „Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация”, реализиран за първи път в периода юли-декември 2011.

 

Изпълнението на този проект даде възможност за идентифицирането на Сдружение „Кубера” в публичното пространство като млада застъпническа организация, работеща активно за насърчаване на гражданския контрол върху спазването на правата на човека и принципа на равното третиране на всеки един от участниците в обществения живот, повишаване на чувствителността на обществото по въпросите на толерантността и недискриминацията.

 

В рамките на втория проект ще се осигури надграждане на създадената техническа и експертна база по предходния проект, обновяване и актуализиране на информационните масиви като тематично продължение на предишните публикации.

 

Иновативният подход ще се подчинява на идеята за повишаване информираността по специфичните въпроси на равенството в трудовата сфера, насърчаване на многообразието на работното място, разясняване на предимствата за работодателите, които утвърждават антидискриминационни мерки в условия на икономическа криза, демографски проблеми и глобализация.

 

Информационните ресурси и дейностите по проекта ще бъдат популяризирани сред  широката общественост с посредничеството на медийния партньор „Идеа вижън” ООД, който ще проведе медийна кампания чрез своите регионални електронни издания в  https://www.dobrichonline.com/ http://www.silistraonline.com/ http://www.ruseonline.com/ http://www.shumen-online.com/     http://www.targovishteonline.com/.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+