Няма замърсяване на водата по северното крайбрежие след наводненията в Русия

Няма замърсяване на водата по северното крайбрежие след наводненията в Русия
Няма установено замърсяване на морските води след наводненията в Русия от 7 юли тази година. Това показаха резултатите от 7-дневно изследване в периода 20-26 юли т.г. на качеството на крайбрежните води в най-северната точка на нашето Черноморие - срещу село Крапец, община Шабла.

На 10 и 11 юли Басейнова дирекция за Черноморски район възложи пробонабиране с цел установяване на фоновите стойности на морските води. Получените резултати бяха съпоставени с тези от наблюденията, извършени в периода 20-26 юли, като анализът на пробите не доказа замърсяване на водата.
 
Крайбрежните морски води са изследвани по 31 показатели, определящи замърсяване с торове, пестициди и химически препарати от битов характер: азот и фосфор, органохлорни пестициди, нефтопродукти, летливи органични съединения, тежки метали и шест елемента, определящи фоновите стойности на радиоактивност за морската вода.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+