Над 171 млн.лв. са привлечени в добричка област по проекти

Над 171 млн.лв. са привлечени в добричка област по проекти
94 договора по оперативни програми са сключени в региона до юли тази година

Общо 94 договора са сключени в област Добрич по оперативни програми. От тях 10 са прекратени, заради отказ на бенефициента. Общата стойност на изпълнените и изпълняващите се договори е 171 134 162 лв. Информацията бе предоставена на пресконференция, организирана от Областен информационен център – Добрич.


Най-сериозно е участието на общините по две оперативни програми – Регионално развитие (ОПРР) и Развитие на човешките ресурси  (ОПРЧР). С проекти по тези програми са работили и работят всички общини в областта.
По ОПРР общата стойност на сключените договори е 50 290 596 лв. Община Добрич изпълнява още един проект „Пъстрото лице на Добруджа” на стойност 499 986 лв., в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна.
По ОПРЧР се работи на територията на  всички общини от областта. Изпълнители на проектите са  неправителствени организации, фирми, учебни заведения, общини. Общата стойност на всички 32 действащи или приключени  договора по тази програма е  3 920 289 лв.


Бизнесът в областта към момента изпълнява или е изпълнил договори за 14 830 952 лв.  по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ). С наскоро сключените договори на „Савимекс“ ЕООД за 5,7 млн. лв.и втори договор  на „Металагро“ АД за 3,7 млн. лв.,  стойността на договорените инвестиции по ОПРКБИ ще надхвърли 20 млн. лв.


Компаниите от Добрич са най-активни със 14 сключени договора на стойност 9,9 млн. лв. Фирми от Балчик, Шабла и Тервел имат по един сключен договор съответно  на стойност 72 635 лв., 445 293 лв., 3 637 885 лв.
Общата стойност на договорите по ОП „Околна среда“ (ОПОС) в областта е 101, 4 млн. лв. С официалното подписване на още два договора по ОПОС – за „ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците” на стойност 45 445 818 лв. и „ Интегриран проект  за подобряване на водния сектор” на стойност 112 млн.лв., значително ще се увеличат инвестициите за опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.


По ОП „ Административен капацитет” в областта се изпълняват два договора – на  Община Балчик за  270 055 лв. и на  Административен съд Добрич за  127 769 лв.


По ОП „ Техническа помощ” Община Добрич, изпълнява проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич” на стойност 415 123 лв., партньори по проекта са общините Добричка, Каварна, Балчик, Областна администрация и Бизнес център – Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+