40 хиляди работят в Област Добрич

40 хиляди работят в Област Добрич
В края на юни наетите лица в област Добрич са 39 9996 или с 3.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

В  сравнение с края на март тази година наетите в областта се увеличават с 12.5 %, като ръстът е най-голям в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“  - 3200.

 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”- съответно 18.7% и 16.8%.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+