Добруджанци бачкат за 200 лв. по-малко от средния българин

Добруджанци бачкат за 200 лв. по-малко от средния българин
През второто тримесечие на 2012 година средната месечна работна заплата в област Добрич е 555 лв. Това е с 203 лв. по-малко от средната работна заплата за страната - 758 лева.

В сравнение с останалите 28 области на България, по размер на средната месечна заплата област Добрич е на 11 място. През второто тримесечие на 2012 г. най-висока е била средната заплата в областите София столица (1 031 лв.), Стара Загора (807 лв.) и Враца (801 лв.).


През второто тримесечие на година средната месечна работна заплата в Добричко се увеличава с 3.2% спрямо второто тримесечие на 2011 г. и с 3.9% спрямо предходното тримесечие, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

 

Най-високо средно месечно възнаграждение през второто тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива” - 1 920 лв., „Добивна промишленост“ - 830 лв. и „Държавно управление“ - 731 лв., а най-ниско в дейност “Административни и спомагателни дейности” - 400 лева.

 

В основните за региона ни сектори „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ средната месечна работна заплата е съответно 724 и 536 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+