Фирми от Шабла и Балчик с финансиране за нарязването за скрап на риболовни кораби

Фирми от Шабла и Балчик с финансиране за нарязването за скрап на риболовни кораби
ИАРА подписа договори за близо 200 000 лева по Оперативна програма Рибарство. Проектите са за нарязване на риболовни кораби за скрап.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури подписа договори по два проекта за нарязване на риболовни кораби за скрап по мярка "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство". Общата безвъзмездната финансова помощ, която ще получат бенефициентите по договорите е на стойност 198 807,71 лева.

Първият проект е на фирма „Селин 09” ЕООД от гр. Шабла. Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „ШБ 5784” за скрап. Корабът е с обща дължина 8,00 метра, брутотонаж 3,41 БТ и e на възраст 25 г. Безвъзмездната финансова помощ, която кандидатът ще получи е в размер на 32 957,77 лв.

Вторият проект е на кандидата „Дионисополис фиш” ЕООД от гр. Балчик. Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „БЧ 5159” за скрап. Корабът е с обща дължина 21,14 метра, брутотонаж 34,03 БТ и е на възраст 57 г. Безвъзмездната финансова помощ, която кандидатът ще получи е в размер на 165 849,94 лв.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+