Добрич - пионер в производството на електроенергия от биомаса

Добрич - пионер в производството на електроенергия от биомаса
На снимките: Действащи в Европа инсталации за производство на електроенергия от биомаса
Мащабното и новаторско начинание ще се реализира от фирма "Атанасов груп" ЕООД - Добрич.

"Атанасов груп" ще изгради инсталация за производство на ел. енергия от биогаз, генериран от ферментация на биомаса.

 

Заводът ще бъде разположен на площ от 15 000 кв.м. на северния околовръстен път на град Добрич, до метанстанция "Атанасов груп".

 

Преди седмица е сключен рамковият договор с фирмата, която ще достави и монтира оборудването. Планирано е проектирането да завърши до 30 септември, в края на октомври да започнат строителните дейности, а инсталацията да заработи на 1 юли 2013 година, съобщи Атанас Атанасов - собственик и управител на "Атанасов груп" ЕООД.

 

Ето какво представлява самият технологичен процес: суровината - силаж (царвеица, овес, люцерна и други видове окосена и силажирана биомаса) се компостира в силажни ями и подава регулярно към ферментатора, където ферментира и генерира биогаз. Той е със съдържание на метан в размер на 54%. Изпраща се към когенератор - генератор от най-ново поколение, който гори газа и произвежда електроенергия.

 

За разлика от другитe източници на зелена енергия - ветрогенератори и фотоволтаици, тук има един много значим социален ефект - разкриването на нови работни места.

 

Начинанието ще осигури заетост на 14 човека. 4 от тях ще се оператори, които ще следят за производството на ел. енергията. 10 пък ще са заети в добива на суровина.

 

Друг специфичен ефект е насочен към аграрния сектор. Остатъчният материал след ферментацията е биотор, който със земеделска техника ще бъде влаган в почвите. Освен това за разлика от фотоволтаиците и ветрогенераторите, при тази технология не се заемат големи пространства, които могат да се използват за обработваема земя.

 

Инсталацията за производство на ел. енергия от биогаз в Добрич ще бъде първата за България, тъй като към момента няма действащи такива в страната. Технологията обаче е добре позната в Европа. В Германия има над 7 000 такива инсталации, в Австрия - 2000 и други.

 

В проекта ще бъдат инвестирани 2,5 милиона евро. По-голяма част от инвестицията е подсигурена с финансиране от Европейската банка за развитие. Разчетите показват, че възвращаемостта на инвестицията отнема 5, до 6 години.

 

Срокът на договора с Е.Он България за изкупуване на ел. енергия е 20 години. За целия период е подсигурена заетостта на работещите в Добрич.

 

Атанас Атанасов определи като спекулативни и неверни обясненията, че поскъпването на тока с 13% за гражданите и бизнеса се дължи на цената за изкупуване на зелената енергия.

 

Той отбеляза още, че по време на компостирането и производството на биогаз не се отделят никакви вредни емисии в атмосферата, защото всичко се извършва в изолирани фермантатори, т.нар. бетонни саркофази.

 

Атанас Атанасов - собственик и управител на Атанас Атанасов - собственик и управител на "Атанасов груп" ЕООД, на посещение в действащи в Европа подобни инсталации 

 

Инсталация за производството на електроенергия от биомаса

 

dsc03668_600 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+