Близо милион неизплатени възнаграждения и осигуровки в добричко разкриха инспектори

Близо милион неизплатени възнаграждения и осигуровки в добричко разкриха инспектори
С най-голям относителен дял са неизплатените трудови възнаграждения в икономическите дейности: Строителство на сгради - 155 хил. лв.; Ресторантьорство- 132 хил. лв.; Производство на облекло - 106 хил. лв.; Производство на хранителни продукти - 80 хил. лв.; Търговия на едро - 68 хил. лв.; Хотелиерство- 61 хил. лв.; Дейности по охрана - 33 хил. лв.

През август 2012 г. Дирекция „Инспекция по труда” - Добрич извърши 71 проверки, при които са посетени 68 предимно малки и средни предприятия. Установени са общо 292 нарушения, като отново преобладават тези по Кодекса на труда, в сравнение с нормите по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Най-многобройни са нарушенията по заплащането на труда. Установени са неизплатени навреме заплати и обезщетения в размер на 35 хиляди лева. Установени са и две лица, работещи без сключен трудов договор. Няма констатирани нарушения по закрилата на непълнолетни лица. През август са поискани от работодатели и дадени само 6 предварителни разрешения за наемане на работа на непълнолетни, като от началото на летния сезон разрешенията са 180.

От началото на годината, инспекцията е извършила 921 проверки, при които е установила 3 785 нарушения. Дадени са предписания за отстраняването им и са съставени 190 акта. Установени са „спестени” от работодателите възнаграждения и обезщетения в размер на 910 хиляди лева, от които след извършване на проверката са изплатени 129 хиляди лева.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+