310 лева ще бъде минималната работна заплата от януари 2013 година

310 лева ще бъде минималната работна заплата от януари 2013 година
Линията на бедността за следващата година е определена на 241 лева, с решение на Министерски съвет днес.

Минималната работна заплата ще бъде увеличена от 290 лв. на 310 лв. от началото на следващата година, реши днес правителството. Определен е и съответният нов размер на минималната часова работна заплата – 1,85 лв. на час.


При определянето на новия размер на минималната работна заплата са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда, възможностите на държавния бюджет и на фирмените финанси, както и възможностите за разкриване на нови работни места.


С друго постановление Министерският съвет определи нов, по-висок размер на линията на бедност за страната за 2013 г., който достига 241 лв. За изчисляване на размера на линията на бедност ежегодно се използват данните от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от НСИ. Размерът е определен с оглед на гарантираното задоволяване на минималните жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+