Разясняват начините за кандидатстване за евросредства за саниране на жилищни сгради

Разясняват начините за кандидатстване за евросредства за саниране на жилищни сгради
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представи проект „Енергийно обновяване на българските домове” в град Добрич

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

Целта на проекта „Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

 

Информационни дни по проекта в град Добрич ще се проведат в периода 29 и 31 октомври 2012 г. на пл. „Свобода“ от 15 до 19 часа.

 

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+