Държавата иска апартамент, нива и коли на сводник от Добрич

Държавата иска апартамент, нива и коли на сводник от Добрич
Окръжен съд – Добрич назначи съдебно-икономическа експертиза по гражданското дело, образувано по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу 44-годишния Метин К. К., 31-годишната Алина К. и тяхното дете. Комисията претендира да им бъде отнето в полза на държавата имущество с обща стойност 221 132,08 лв.

Експертизата трябва да установи в лева и минимални работни заплати размера на получените от ответниците приходи от различни законоустановени източници през проверявания период, и разходите за издръжка на семейството им, за издръжка на други две деца на Метин и за пътувания в чужбина и т. н.

Днес Окръжен съд – Добрич прие тройна съдебно-техническа за един автомобил и тройна съдебно-оценителна експертиза за пет имота на ответниците. Прието бе и заключение на вещо лице относно превод на един документ на румънски език.

Делото е отложено за 04.12.2012 г., когато предстои да бъдат разпитани трима свидетели на ответниците.

Пресцентърът на съда припомня, че мотивираното искане на Комисията е осъждане на Метин за престъпления против личността, извършени с користна цел. На 31.12.2010 г. е влязла в сила присъда на Районен съд – Добрич, с която той е признат за виновен в склоняване на жени към проституция в Полша. Метин е осъден на 7 месеца условно лишаване от свобода при 3 години изпитателен срок и глоба в размер на 500 лв.

Комисията намира, че престъплението има връзка с придобито от него в периода 01.01.2003 – 31.12.2011 г. имущество на обща стойност към датата на придобиване на активите 440 169,70 лв. или 2 112,26 минимални работни заплати. Експертите й са установили, че за проверявания период тримата ответници нямат приходи от законен източник, а са извършили разходи за издръжка и покупка на имоти и моторни-превозни средства на стойност 515 008,67 лв. или 2 536,37 минимални работни заплати.

Комисията претендира да бъдат отнети в полза на държавата дялове в еднолично дружество, апартамент в гр. Добрич, нива и къща в села в областта, 3 автомобила, сумата от 52,08 лв. в техни банкови сметки и 125 063 лв., получени от продажба на имущество, придобито от престъпна дейност.

В отговор до Окръжен съд – Добрич ответниците оспорват мотивираното искане на Комисията и твърдят, че са получили законни приходи от дарения, от детски добавки, арендно плащане, от продажби на движими и недвижими имоти и други.

В предходно съдебно заседание съдът прие автотехническа експертиза на 33 леки и товарни автомобили, съдебно-оценителна експертиза на недвижими имоти на ответниците и разпита 7 свидетели.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+