Община Добрич ще обжалва решението на КЗК за водния проект

Община Добрич ще обжалва решението на КЗК за водния проект
Община Добрич счита за незаконосъобразно решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отменя решението на кмета на община Добрич за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап I" по проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич-Фаза 1".

В законоустановения 14-дневен срок, Община град Добрич ще обжалва решението на КЗК пред тричленен състав на Върховен административен съд. В срок до един месец от получаването на жалбата, Върховен административен съд трябва да се произнесе и решението му е окончателно.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+