Създават екопътека до селищната могила на Големия остров в Дуранкулашкото езеро

Създават екопътека до селищната могила на Големия остров в Дуранкулашкото езеро
Стартира проект "Създаване на екологично и културно-туристически продукт - "Селищна могила на Големия остров" в село Дуранкулак

На 19 ноември, в Държавен фонд „Земеделие“, кметът на община Шабла - проф. Райна Бърдарева подписа договор по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 година. Проектът „Създаване на екологично и културно-туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров“ с. Дуранкулак има обща цел да създаде условия за увеличаване притока на туристи в община Шабла чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм „Селищна могила на Големия остров“ в района на Дуранкулашкото езеро.
 
Конкретните цели са: Създаване на пешеходен маршрут по западния бряг на Дуранкулашкото езеро и популяризиране на туристическия продукт „Селищна могила на Големия остров“.
 
Проектът е с бюджет от 276 920 лв., със срок на изпълнение - до 24 месеца.
 
 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+