Спад в жилищното строителство

Спад в жилищното строителство
През третото тримесечие на тази година в област Добрич е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 47 жилища в тях и с 4 092 кв. м. обща застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 17.9%, жилищата в тях - с 9.6%, а общата им застроена площ - с 37.1%.

 

През този период в областта е започнал строежът и на 3 административни сгради/офиси и на 46 други сгради.

 

През третото тримесечие на 2012 г. пък местните администрации в област Добрич са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради с 61 жилища в тях и с 5 248 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), на 7 административни сгради/офиси с 2 514 кв. м. РЗП и на 61 други сгради с 43 791 кв. м. РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.3%, застроената им площ - с 19.0%, докато жилищата в тях  нарастват с 56.4%. Другите сгради бележат ръст от 52.5%, а тяхната РЗП се увеличава с 36.9%.

 

В сравнение с преди година - третото тримесечие на 2011 г., издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Добрич намаляват с 41.5%, административните сгради са повече със 75.0%, а другите видове сгради - с 10.9%.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+