Днес е крайният срок за смяна на семейния лекар

Днес е крайният срок за смяна на семейния лекар
Формуляр за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор)може да се закупи от специализирана книжарница или да се разпечата от интернет страницата на НЗОК, в секция „Вие питате”.

Не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран за смяната от пациента. Това става по служебен път. Здравноосигуреното лице само вписва своите лични данни във формуляра за смяна. В Добрич бланки се продават в книжарница „Марина”, ул. „Г. Кирков” № 22.

 

Информация за лекарите със сключен договор с РЗОК – Добрич има на електронната страница на НЗОК на адрес www.nhif.bg в секцията Електронни услуги, Търсене на договорни партньори и дейности.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+