Областната управа спечели всички 8 дела за Дамбата в Балчик

Областната управа спечели всички 8 дела за Дамбата в Балчик
През 2012 година областният управител е издал 57 заповеди за връщане на решения на общински съвети, в рамките на неговите правомощия

Пред Административен съд – Добрич са образувани 15 административни дела по жалби на областния управител срещу решения на общински съвети, като от тях 8 са прекратени, поради отмяна на решенията от страна на съответния местен парламент; 2 са прекратени, като неподлежащи на административен контрол; 3 решения на общински съвети са отменени от съда, а 2 са висящи. Областният управител е върнал за ново обсъждане решения на общинските съвети, в частта относно нарушения на процедура по приемането на бюджета. Едно от върнатите решения е оспорено пред Темида, като на първа инстанция съдът е отменил решението на общинския съвет. Другите върнати решения, касаещи нарушена процедура по приемането на бюджета, са отменени от общинските съвети.
    
Срещу административни актове на областния управител са предявени 6 жалби, респективно образувани са административни дела. В два от случаите, жалбите са оставени без разглеждане, а съдебните производства са прекратени. Другите 4 дела са висящи.
    
По инициатива на областния управител бяха образувани 8 граждански дела, за обявяване нищожността на договори за покупко-продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост по Дамба „Албена – Балчик”, както и за установяване, че недвижимите имоти са публична държавна собственост и предаване владението върху същите. Всички 8 дела са спечелени, като договорите са обявени за нищожни, установена е собствеността на държавата, като публична и изключителна, а ответниците са осъдени да предадат владението върху имотите на Република България. Решенията по делата са влезли в законна сила.
    
Също по инициатива на областния управител на Добрич, беше предявена искова молба срещу наемател на морски плаж, за заплащане на неустойка за неизпълнение на договор за отдаване под наем на обект – морски плаж. На първа инстанция делото е спечелено.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+