Съвместен проект за управление на туристически ресурси представиха българи и румънци

Съвместен проект за управление на туристически ресурси представиха българи и румънци
Кръгла маса по проект на ТПП - Добрич "Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда" се проведе на 19 декември 2012 г. в хотел „Ибис”, Констанца.


Презентация на проекта „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда” направи Диана Костова.  
 
Направено бе и представяне на предварителните резултати от проучването за състоянието и степента на замърсеност на околната среда в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца. В дискусията се включи и Мария Стойчева, която сподели стратегия за устойчиво развитие на трансграничните региони.  
 
В дискусията от българска страна присъстваха Лъчезар Росенов, Герман Германов, Светлозар Стоянов, Георги Колев.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+