Търсят медици за армията

Търсят медици за армията
Дирекция „Бюро по труда” – Добрич разполага с информация за вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които се заемат чрез конкурс

Длъжностите за офицери  са за лекари и стоматолози /магистри/. Длъжностите за сержанти са за лаборанти и медицински сестри /професионален бакалавър/.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да притежават образование, съответстващо на изискването на длъжността;  Да не са по-възрастни от 40 години за офицерите и 33 години за сержантите /старшините/; Да са годни и психологично  пригодни за военна служба; Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; Да са граждани на Р България и да нямат друго гражданство; Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”.

 

Набират се  кандидати за медицински пунктове във военните формирования в София, Бургас, Варна, Пловдив, Асеновград, Стара Загора, Карлово, Казанлък, Смолян, Велико Търново и Плевен.

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени в Областен военен отдел - Добрич, ул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават и необходимите документи.

Крайният срок за набиране на кандидати е 28 февруари 2013 година.

За информация може да се ползват и сайтовете на     Централно военно окръжие www.comd.bg  
и Министерство на отбраната www.mod.bg 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+