Внедряват стандарт за безопасен труд в „Булмат”

Внедряват стандарт за безопасен труд в „Булмат”
В 13-годишната история на фирмата досега няма трудова злополука и настоящият проект е работа в насока продължаваща превенция, заяви управителят на дружеството Веселин Велев.

Веселин Велев
 
Веселин Велев 
 
„Булмат” ЕООД е специализирано в производството на гъвкави съединения за вода и газ за бита и индустрията. Успешното му развитие досега му отваря пазарите на 5 континента. Само за миналата година капацитетът на фирмата се е повишил с 20%, спрямо 2011 година, а очакванията за настоящата са за ръст от 10 – 15 на 100, сподели инж. Калин Калинов.

Фирмата е разработила проект за оптимизация организацията на трудова дейност и подобряване условията на труд на работното място, с което е спечелила безвъзмездно финансиране от 81 499 лева по схемата „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца и целия персонал от 71 души във фирмата.
 
p1180005_600_01 
 
Краен продукт 
 
Целите, които си поставя ръководството са: анализ на състоянието и проектиране на организацията на труд в цялото дружество; изграждане на система за управление на здравето и безопасност, съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 и повишаване на безопасността на технологичния процес плетене на шланг. Последното касае пряко 14 работници от производствената част. Всеки от тях работи на 16 машини, на които ще бъдат монтирани т.нар. защитни екрани. Те представляват решетки, които автоматично ще изключват машината при отваряне. Така ще се избегнат евентуални злополуки, които биха могли да се породят от въртящите се макари с тел, от които се изплитат шланговете.  
 
машини за изплитане на шлангове
 
Машини за изплитане на шлангове 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+