Проекти за над 224 милиона лева са спечелени в региона

Проекти за над 224 милиона лева са спечелени в региона
432-ма души са потърсили информация за финансиране по оперативни програми от Областния информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) през 2012 година. 27 информационни срещи във всички общини от областта са организирали консултантите.

На срещите са присъствали общо 432-ма души – представители на общини, на работодателски организации, на бизнеса, на неправителствени организации, на учебни заведения, на медиите и граждани. Това стана ясно на първата пресконференция за 2013 година, организирана съвместно от ОИЦ – Добрич и Община  Добрич.

154 въпроса са получени в ОИЦ – Добрич от старта на неговата дейност през март 2012 г. до края на 2012 г. 107 души са посетили центъра в търсене на информация за възможностите за финансиране по оперативните програми.

Основните въпроси, постъпили в ОИЦ – Добрич са от работодатели, които се интересуват от наемане на работници по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и възможностите за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентността на българската икономика“.

За да бъде максимално полезен с информация за посетителите, ОИЦ – Добрич работи съвместно с Бюрото по труда – Добрич, с Местна инициативна група – Добричка, с Местна инициативна рибарска група – Шабла – Каварна- Балчик, с работодателски организации и учебни заведения от областта.

125 договора на обща стойност  224 042 082 лв. са изпълнени и се изпълняват в област Добрич със средства на оперативните програми от 2007 година досега. Това сочат данните на Информационната система за управление инаблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)  към 02.01.2013 г., обобщени от Областния информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич). Бенефициентите по сключените договори са 55.
Само за 2012 година сключените договори в областта са 47 на обща стойност 117  046 447 лв. От тях 20 са договори  на общини, а 27 - на бизнеса.

С тази статистика област Добрич се нарежда на трето място сред областите от Североизточния район, който включва четири области  – Варна , Шумен, Търговище и Добрич. В област Варна са сключени 322 договора на стойност 482 913 454 лв. В област Шумен сключените договори са 145 на стойност 243 847 073 лв. В област Търговище са изпълнени и се изпълняват 87 договора на обща стойност 117 829 126 лв.

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+