12-класници гостуваха в Окръжен съд – Добрич

12-класници гостуваха в Окръжен съд – Добрич
Традиционна среща с кандидат студенти по право се проведе в Окръжен съд – Добрич.

Група дванадесетокласници, които ще кандидатстват за тази специалност във висши учебни заведения, обсъдиха със съдия Георги Павлов от Окръжен съд – Добрич обучението по право и възможностите за реализация на дипломираните юристи.

Той ги запозна с широкия спектър професии, които могат да упражняват юристите, както и със спецификата, задълженията и отговорностите на съдията. Дискутирани бяха изборът на висше училище, а също знанията и уменията, които те ще усвоят там. Акцент в разговора бе възможността студентите да ползват европейски програми, за да преминат част от обучителния курс в университети в страни членки на Европейския съюз.

За четвърта година Окръжен съд – Добрич посреща абитуриенти, които кандидатстват право с цел те да получат представа за професията, за която са избрали да учат.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+