20% от общинските съветници на Добрич са длъжници на местната хазна

20% от общинските съветници на Добрич са длъжници на местната хазна
Това стана ясно по време на сесия днес, на която най-дискутираната тема при обсъждането на бюджета на Добрич за настоящата година беше завишената такса за битови отпадъци (ТБО), която от юли м.г. с решение на ОбС бе вдигната със 75% от 2 на 3,5 промила

Темата явно беше актуализирана с оглед предстоящото плащане на местните данъци и такси (МДТ), въпреки че ставките бяха приети още с Наредбата. Декларация в тази връзка прочете Димитър Димитров – координатор на Гражданско движение „ДНЕС”. В нея беше изразено становище, че увеличението на такса смет на 3,5 промила върху данъчната оценка на имота е нереалистично и е взето под диктата на една политическа сила с искане за преразглеждане и по-нататъшни граждански действия, ако не се вземе под внимание.
 
Детелина Николова поясни, че ОбС е овластен да определя размера както и принципите на МДТ. С решение на местния парламент м.г. е гласувана план-сметка за почистване на града от 5 390 000 лв., а приходите от ТБО са 4 800 000. В новата ставка се калкулират и отчисленията към РИОСВ – 15 лв./тона за т.г., т.е. 867 000 лв. или 300 000 лв. повече от м.г. Тези средства растат прогресивно и ако през 2011 г. са били 3 лв./т., през 2012 – 9 лв., то догодина ще бъдат 35 лв./т. Освен това, вноската ни към регионалното депо в Стожер за тази година е 555 000 лв.
 
Председателят на Областния съюз на пенсионерите Марин Драгнев поиска равнопоставеност в определянето на таксата, което според него се корени в определянето й на база членове на дадено домакинство, а не на данъчна оценка на имота. Тезата за нова методика за определяне на ТБО бе застъпена и от общински съветници. Кметът поясни, че засега не съществува друга законова възможност, но в отговор на Милко Пенчев – съветник от „Граждани в повече” съобщи, че Столична община е поела ангажимент пред НСОРБ и вече е разработила две нови методики, които се очаква да бъдат огласени.
 
Милко Пенчев, Йордан Йорданов от ВМРО и Владимир Калчев от БСП обърнаха внимание на събираемостта на такса смет, която е 75% и с увеличението й всъщност се натоварват отново добрите платци. Последният дори призова колегите си да не гласуват бюджета, докато не получат информация за новите възможности за формирането й и евентуално прегласуване на Наредбата за МДТ. Атанас Атанасов от "Атака" припомни, че нееднократно е  призовавал за сесия, посветена изключително на спорната такса. Той беше подкрепен в искането си от Владимир Калчев, но конкретен резултат от това не произтече.
 
В отговор кметът Николова попита „Кой през това време ще чисти града?” и съобщи, че 8 общински съветници не са платили данъците си за м. г., но имената им не бяха огласени.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+