Над 660 хил. лв. забавени заплати са издължени с помощта на Инспекцията по труда

Над 660 хил. лв. забавени заплати са издължени с помощта на Инспекцията по труда
1355 проверки е извършила ДИТ Добрич през 2012 година по спазване на трудовото законодателство в 922 предприятия на територията на областта.

В тях работят 28 458 души. 204 от фирмите са проверени за първи път, като голяма част от тях са нови икономически субекти. Средно на проверка са установявани по 4 нарушения. В 99% от проверените предприятия е направена оценка на риска, като в 90% тя е пълна. Договори със служби по трудова медицина имат 99,2%. В 86,1% от фирмите изцяло са изпълнение условията за безопасност на труда. Най-честите нарушения са липса на инструктаж, работници без правоспособност за дадена дейност, нарушения по ремонта на машините и съоръженията, липса на застраховки и др.

Относно трудовите правоотношения най-често нарушенията са свързани със заплащането, възникването и прекратяването на договори.  По време на проверките са установени 63 лица без сключени писмени трудови договори.

През м.г. са съставени 281 акта и 308 наказателни постановления за 313 550 лв., които са влезли в сила.

В инспекцията е внедрен софтуер, който следи за забавяне на трудови възнаграждения. Установените заплати, непреведени навреме през м.г. са 1 283 503 лв. в 60 предприятия. Сумите са дължими на 1 400 работници и служители.  След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 662 150 лв.  Само за т.г. забавените възнаграждения са за 66 005 лв. от 8 предприятия. От тях са изплатени 7 737 лв. Най-некоректни са работодателите в сферите: хотелиерство, ресторантьорство, търговия, строителство, производство на облекло и храни.

Всички ощетени работници могат да получат парите си и чрез съда, след изтичане на срока на предписанието на ДИТ за издължаване на работодателя. Законодателят дава възможност да се ползват възможностите на бързото производство на ГПК. Процедурата е проста: ощетеният служител попълва заявление и молба в Инспекцията по труда, със съдействието на специалистите, за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до районното съдилище за принудително събиране на дължимите суми.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+