Фактурират тока по новите цени от днес

Фактурират тока по новите цени от днес
От ЕНЕРГО-ПРО съобщиха, че имат готовност да фактурират потребената електроенергия на клиентите по новите цени, които вече бяха утвърдени с Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)

Решението на регулатора вижте тук.

Компанията ще извърши, както и досега, изчислението на потребената от клиентите енергия в съответствие с Общите условия за снабдяване и разпределяне на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

Към настоящия момент компанията е стартирала регулярния месечен отчет. За битовите клиенти отчетният период се разделя на два подпериода - подпериод по новите и подпериод по досегашните цени. Потребената от битовите клиенти електроенергия се разпределя пропорционално на броя дни преди и след датата на промяната на цената на база среднодневна консумация.

ЕНЕРГО-ПРО предоставя на битовите клиенти и възможността да декларират показанията на електромера си към датата на влизане в сила на решението на телефон 0700 161 61, в центровете за обслужване на клиенти и на e-mail: service@energo-pro.bg. Важно е при деклариране на показанията клиентите да по-сочат своя клиентски и абонатен номер, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата. Компанията си запазва правото да провери декларираните показания и да не ги взема предвид, ако има разминаване.

ЕНЕРГО-ПРО ще добави във фактурите на клиентите информация за крайната цена по тарифи, но ще запази и разпределението по отделните компоненти, за да осигури пълна прозрачност на сметките, обещават от ЕРП-то.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+