Десетокласници от СОУ "Любен Каравелов" гостуваха на Окръжен съд – Добрич

Десетокласници от СОУ "Любен Каравелов" гостуваха на Окръжен съд – Добрич
Съдебната власт като структура и работа представи съдия Елица Стоянова от гражданското отделение на Окръжен съд – Добрич пред ученици от 10 А и Б клас на Средно общообразователно училище „Любен Каравелов” в Добрич.

Тя ги запозна с концепцията на правовата държава, формулирана от Монтескьо и със спецификата на нашата правна система. Обсъдени бяха подсъдните на различните съдилища дела и контрола върху тях. Обърнато бе внимание на специфичната роля на Конституционния съд, както и на значението на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и на Съда на Европейския съюз в Люксембург за всеки гражданин. Съдия Стоянова запозна учениците с други правосъдни институции на ЕС - Общия съд, който се занимава с общностното право, и Съда на публичната служба, който решава жалби и искове между служителите на европейските органи на управление и самите тях.
 
Специално внимание бе обърнато на наказателното право и наказателната отговорност на младите хора.
 
24-те десетокласници разгледаха Съдебна палата – Добрич и се запознаха с работата на деловодствата, с условията, създадени за обслужване на хора с увреждания и с медийната политика на Окръжен съд – Добрич.   
 
Посещението на учениците е провокирано от знанията, получени от тях за правосъдната ни система в часовете по „Етика и право”. Те бяха придружавани от класните им ръководители Росица Кирилова и Гергана Георгиева.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+