ОПУ-Добрич с четиригодишен Договор за поддържане на РПМ

ОПУ-Добрич с четиригодишен Договор за поддържане на РПМ
От 01.02.2011 година влезе в сила нов четиригодишен договор за “Поддържане (превантивно, текуща, зимно и ремонтно-възстановителни работи)” на 799.8 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ – ОПУ - Добрич”. Изпълнител е Обединение ДЗЗД “Североизток груп”. Партньори в обединението са “Пътно строителство АД, “Инжстройинженеринг” ЕООД и “Пътища и мостове” ЕООД.

Според новия договор се вдига нивото на поддържане на 2 пътя на територията на  ОПУ - Добрич. Това са път II-27 Добрич-Балчик и път I-9 от граница Румъния-до Кранево. От ниво на поддържане “В”, в 4-годишния договор нивото става “Б”, което означава, че при зимното поддържане пътните настилки, на посочените два пътя, трябва да бъдат опесъчавани по цялата си дължина. Според досега действащите договори опесъчаване се извършваше само в трудни участъци, в наклони и криви, характерно за по-ниското ниво на поддържане.

До момента поддържането на РПМ на територията на Областно Пътно Управление - Добрич се осъществяваше по четири отделни договора за районните пътни служби.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+