Общините с право да отнемат частни имоти

Общините с право да отнемат частни имоти
Общините вече имат право да отчуждават принудително частни имоти заради изграждането на големи общински обекти от важно значение. Това записаха депутатите като приеха окончателно промените в Закона за общинската собственост.

Досега само държавата можеше принудително да отчуждава имоти за строителство на големи инфраструктурни обекти.
Според текстовете в закона общинските проекти, заради които човек може да остане без имота си, са строителството на пътища, трамваи, метрополитени.


В закона депутатите записаха, че ако се наложи да се строят важни за общината пътища, метрополитени, трамвайни трасета, депа за отпадъци, гробищни паркове, частните имоти се отчуждават.


Общината ще може да влезе във владение на имоти или на части от тях, които представляват незастроени земеделски земи или гори и земи от горския фонд, и да започне строителството преди влизане в сила на заповедта за отчуждаване.


Това става при условие, че е издадено разрешение за строеж на обекта и определянето в заповедта за отчуждаване обезщетение е преведено по сметка на правоимащите.


Източник: КРОСС
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+