Скок в цената на брашното, олиото поддържа ниво

Скок в цената на брашното, олиото поддържа ниво
Увеличение в цената на предлаганото брашно бе регистрирано по време на петата търговска сесия на Пловдивска стокова борса за 2011 г. Най-сериозен е скокът при тип 500 - 17,28 %, което се равнява на 625 лв. на 733 лв./т без ДДС. Сравнително по-плавно е ценовото възходящо движение при тип 700 - 5,52 % и при тип 1150 - 6,38 %.


Сериозно е и увеличението в цената на предлаганите трици - 17,67 % (от 283 на 333 лв./т без ДДС). Това е първото повишение в цената на предлаганото брашно след началото на декември 2010 г. Брокерите коментират ситуацията с привършване на запасите от пшеница при мелничарите, закупена при по-ниски цени.

 

Продължаващият износ неминуемо оказва влияние върху по-високата цена на пшеницата за вътрешния пазар, защото зърнотърговците имат възможност за по-добър ценови избор на реализация. Възходящият ценови тренд при брашното доведе до отказ от търговия на купувачите на пшеница при по-ниските ценови нива.

 

Котировките „купува" заформиха ценови диапазон 360-365 лв./т без ДДС, но явно и той не предизвиква интереса на продавачите. Характерно не само за пшеницата, но и за целия зърнен борсов пазар през последните няколко месеца е липса на каквото и да е предлагане.

 

Добрата новина е, че предлагането на олио поддържа ценовото си ниво от миналата борсова седмица. Котировките „продава" се движат в ценови диапазон 2,43 - 2,50 лв./л без ДДС, което е с 47 % по-високо ниво в сравнение със същата дата на миналата година, когато предлагането на олио е било в диапазона 1,65-1,70 лв./л при почти равна слънчогледова реколта.


Източник: AGRO.BG
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+