Окръжен съд – Добрич разглежда дело срещу лихвар

Окръжен съд – Добрич разглежда дело срещу лихвар
Окръжен съд – Добрич продължи днес разпита на свидетели по наказателното дело срещу 50-годишния Стоян Ст. М. от с. Рогачево, община Балчик. Окръжна прокуратура – Добрич е повдигнала срещу него обвинение за това, че през периода 2004 – 2009 г. в Балчик, Враца и Добрич, без съответно разрешение е извършвал банкови сделки, като предоставял парични заеми срещу лихва. От тази си дейност е получил значителен неправомерен доход общо за периода в размер на 64 271,43 лв.

Според обвинителния акт Стоян сам и със съпругата си, теглил няколко банкови кредита. С тези средства, през периода 2004 – 2009 г., в качеството си на физическо лице, системно предоставял заеми срещу лихва на други физически лица. В преобладаващата част от случаите, той отпускал паричните заеми срещу лихва по силата на писмен договор с нотариална заверка на подписите, в който се вписвали данни за размера на получения заем, уговорената годишна лихва, размера на месечните погасителни вноски и срока на погасяване. Погашенията се осъществявали основно по банкови сметки на подсъдимия, а малка част от тях били извършени в брой. В договорите бил фиксиран лихвен процент, който в периода 2004 – 2005 г. е бил в размер на 15%, а след това в годишен размер на 25%, но имало и отклонения от обичайно уговорената лихва. Прокуратурата го обвинява за предоставени във времето от 2004 г. до 2009 г. 32 заема срещу лихва в размер на общо 177 576 лв.. Срещу тях той бил получил значителния неправомерен доход в размер на 64 271,43 лв., представляващи стойността на получените лихви.

Окръжен съд – Добрич разпита днес петима от призованите за съдебното заседание 33 свидетели. Съдът наложи глоба в размер на 100 лв. на редовно призованите, но неявили се в съдебната зала днес 4 свидетели. Съдът разпореди те да бъдат принудително доведени за следващото заседание по делото и изиска нови справки за задграничните пътувания и местонахождението на част от свидетелите и други допълнителни доказателства.

В предходно съдебно заседание са разпитани още 11 свидетели по делото.

Процесът ще продължи на 11 юли.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+